Unit 2

7
Unit 2

Unit 2

Unit 2

Initial a story is tôi nhận được một số lời khuyên từ a survey của me. Trong đó have a girl cho tôi lời khuyên và tôi đã speak chuyện với her. Almost tôi chỉ nói về issue của tôi và her không hề mention đến issue của cô ấy. Despite cho tôi không có confidence để nói chuyện với a girl không quên biết nên tôi very tension nhưng tôi nghĩ mọi thứ để không làm interrupt cuộc trò chuyện. Sau inquiry về profile cá nhân của her và một số trick tôi biết về her life. Trong phase nói chuyện tôi cảm thấy mình có 1 tình cảm gì đấy và muốn express and tôi quyết định bày tỏ. Trong time waiting her respond tôi đã predict rất nhiều trường hợp mà mình không mong muốn… Sau 1 time chưa thấy respond tôi đã urge her tôi nhìn thấy câu trả lời tôi đã shout thật to, cô ấy còn viết hoa  guess là như vậy.

Tác giả: Hưng Bii

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Conference Unit 3

Bài trước

2

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]