Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư Kndict.com

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản, sử dụng các chức năng tại website, tham dự các cuộc thi và giải đấu hoặc khi đăng xuất. Các thông tin thu thập bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, facebook, gmail và zalo.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tự động thu nhận và lưu trữ các thông tin máy tính và trình duyệt bao gồm địa chỉ IP , các thuộc tính phần mềm và phần cứng, và trang mà bạn yêu cầu xem trên trình duyệt web.

Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:
Đáp ứng riêng theo sở thích riêng cũng như trải nghiệm của bạn
Cải thiện trang web của chúng tôi
Cải thiện dịch vụ khách hàng cũng như các yêu cầu trợ giúp từ khách hàng
Liên hệ với bạn qua email
Quản lý các cuộc thi và giải đấu, khuyến mãi hay khảo sát lấy ý kiến người dùng
Chính sách thương mại điện tử

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất các thông tin được thu thập trên website này. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ 3 nào nếu không có sự đồng ý từ người dùng ngoại trừ mục đích là thực hiện các yêu cầu .

Thông cáo bên thứ 3

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẽ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi ứng dụng nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thuật toán mã hóa cao cấp để bảo mật các giao dịch trực tuyến đòi hỏi sự bảo vệ cao. Giúp bảo mật thông tin offline. Máy tính/các máy chủ dùng để lưu trữ các thông tin cá nhân đều được đặt ở môi trường khá bảo mật.

Chúng tôi có dùng cookies?

Câu trả lời là có. Cookies được chúng tôi sử dụng để cải thiện tính tiện dụng cũng như giúp nhận diện các lượt đăng nhập lập lại. Ngoài ra, cookies của chúng tôi giúp theo dõi cũng như đáp ứng theo nhu cầu riêng của từng người dùng. Tất cả cookie sử dụng đều không liên quan tới các thông tin cá nhân trên website của chúng tôi.

Hủy nhận thư

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp để gửi các thông tin và cập nhật mà người dùng quan tâm như các yêu cầu kích hoạt tài khoản, đặt lại mật khẩu, các thông tin về website của chúng tôi… Nếu bất kỳ khi nào bạn muốn hủy nhận thư, chúng tôi đều đính kèm các hướng dẫn hủy nhận thử ở cuối mỗi email.

Đồng ý
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách riêng tư của chúng tôi.
Tóm lại: một chính sách riêng tư tốt sẽ tạo lòng tin cho người dùng
Chính sách riêng tư sẽ tạo sự bảo vệ quý giá cho công ty và người dùng. Quan trọng hơn nữa, nó tạo ra sự tin tưởng tốt hơn từ người dùng. Với cách trình bày đơn giản với chính sách rõ ràng, trang web của bạn sẽ có lợi thế hơn so với các đối thủ khá mầm mờ với chính sách bảo vệ phức tạp.

 

@Kndict.com [v5]