Kndict Web App

Kn

Everything You Need. To Learning English

Kndict

Main

Chức năng

Từ điển Online

Kho từ vựng Anh-Việt với hơn 50.000 từ, gồm có audio và hình ảnh minh họa cho từ vựng.

Test từ vựng Online

Làm bài test tại mục từ đang học.
Với phần viết từ và trắc nghiệm có audio phát âm.

CTR (Chat Test Room)

Trò chuyện và Test từ vựng cùng các bạn.

Truyện chêm tiếng anh

Bạn có thể tự sáng tác truyện chêm tiếng anh.
Với hệ thống tự động highlight từ vựng.

Game Vui Tiếng Anh

Vừa học vừa chơi game cùng các bạn.

Support

Hỗ trợ trên mọi thiết bị có kết nối internet.
Bạn chỉ cần mở google và gõ Kndict.com để sử dụng

1000

APP
DOWNLOADS

4509

Member
Clients

3994

ACTIVE
ACCOUNTS

1000

Visitors
Month

App Screenshots

New Member

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

duc le

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Lê NHư Quỳnh

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Na Huynh

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Nguyễn Thị Bích Phượng

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Thu Phong Nguyen

Member Kndict

duc le
Lê NHư Quỳnh
Na Huynh
Nguyễn Thị Bích Phượng
Thu Phong Nguyen

Join our Monthly Membership

Find the perfect plan for you — 100% satisfaction guaranteed.

Our Team

KuNoob

KuNoob

Admin

#

#

MOD

#

#

MOD

#

#

MOD

#

#

MOD

#

#

MOD

#

#

MOD

#

#