Kndict Web App

Kn

Everything You Need. To Learning English

Main

Chức năng

Từ điển Online

Kho từ vựng Anh-Việt với hơn 50.000 từ, gồm có audio và hình ảnh minh họa cho từ vựng.

Test từ vựng Online

Làm bài test tại mục từ đang học.
Với phần viết từ và trắc nghiệm có audio phát âm.

CTR (Chat Test Room)

Trò chuyện và Test từ vựng cùng các bạn.

Truyện chêm tiếng anh

Bạn có thể tự sáng tác truyện chêm tiếng anh.
Với hệ thống tự động highlight từ vựng.

Game Vui Tiếng Anh

Vừa học vừa chơi game cùng các bạn.

Support

Hỗ trợ trên mọi thiết bị có kết nối internet.
Bạn chỉ cần mở google và gõ Kndict.com để sử dụng

1000

APP
DOWNLOADS

4346

Member
Clients

3896

ACTIVE
ACCOUNTS

1000

Visitors
Month

App Screenshots

New Member

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Nguyễn Thị Thùy Linh

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Bùi Hoàng Nhật

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Trần Thị Ngọc Thơ

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

Hà Nguyễn

Member Kndict

“ I Love Kndict. ♥♥♥ ”

# VTH

Member Kndict

Nguyễn Thị Thùy Linh
Bùi Hoàng Nhật
Trần Thị Ngọc Thơ
Hà Nguyễn
# VTH

Join our Monthly Membership

Find the perfect plan for you — 100% satisfaction guaranteed.

Our Team

Shinn

Editor

Harry Melanie

Editor

Tiểu Kim Cương

Editor

Thu Hà

Editor

Vũ Phước

Editor

Ngô Hào

Editor

KuNoob

Admin

CIT

CIT

Admin