Conference Unit 3

3
Conference Unit 3

Conference Unit 3

Conference Unit 3

Conference Yesterday, Quan invite tôi tham dự conference tại restaurant ( address ở apointment vào lúc 18:30pm. Annual tôi need đi họp về matter các vị trí manager được possess and obtain giải thưởng của year. Therefore, annual tôi đều được invite. Trong buổi họp, đôi khi tôi gặp được client thân thiết của hotel. Tôi có những conversation tuyệt vời cùng client cuả hotel. Tôi remember lúc đó director của hotel cũng appear và cho tôi advice rằng “ Anh nên tiến xa hơn trong nghề “, ông chưa bao giờ deny năng lực của tôi, hôm đó là ngày tôi không thể forget. Later, ông ấy cùng các manager của từng bộ phận lên sân khấu speech và nhận những applause từ chúng tôi. Những speech được nói bằng tiếng việt và được  MC translate sang english cho những client ngoại quốc. Tôi muốn admitclaim là tôi có phần depress trong buổi họp. Therefore, tôi luôn remember về những nỗ lực của tôi trở nên hăng say hơn. Tôi có diary ghi tên whole. Trong cuộc họp có several lời blame and remind những nhân viên complain không tốt về hotel, họ borrow dư luận để cho hotel đi xuống vì những purpose cá nhân.

Tác giả: Ka Thịnh

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Bầu cử Unit 4

Bài trước

4

TAGS:
Unit 2

Bài kế tiếp

6

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]