Khó khăn khi học lại tiếng anh Unit 1

8
Khó khăn khi học lại tiếng anh Unit 1

Khó khăn khi học lại tiếng anh Unit 1

Khó khăn khi học lại tiếng anh

Additional cho bản thân nhiều kiến thức là mong muốn rất lớn của bạn phải admit rằng suy nghĩ và hành động là hai việc khác nhau hoàn toàn tôi agree với việc cần cù bù thông minh nhưng phải announce với mọi người rằng không hề đơn giản, tất nhiên tôi cũng apologize vì nó là suy nghĩ của bản thân không thể đúng với , whole mỗi người. Tôi nhận được nhiều approve cho việc học lại tiếng anh,và nó cũng gây ra những discuss thậm chí argue về phương pháp học, tôi đã rất blame bản thân vì trước đây đã không xem trọng việc học tiếng anh. Tôi đã nghĩ nó có thể được brief như 1 brochure nhưng đến thời điểm này thì tôi certain, tôi đã extreme sai vì từng comma trong phiên âm cũng  đủ khiến tôi đau đầu mệt mỏi, nó làm tôi thường complaint với mọi người về việc complete mục tiêu học mà tôi đã đề ra, việc đủ khả năng tham gia conference. Tiếng anh là 1 điều thật xa vời. Tôi đã tốn nhiều thời gian để prepare cho việc học bằng cách tìm hiểu và confirm rất nhiều PP. Tôi đã contactorder 1 cuốn sách với mong muốn hurry tiến bộ những kỹ năng include nghe nói để có thể interact với mọi người, nhưng tôi đã cứ mãi loay hoay với những hướng dẫn ban đầu, những thắc mắc bản thân đặt ra là phải bắt đầu từ đâu, như thế nào ? đó là reason mà hơn 2 tuần rồi tôi cứ loay hoay mãi ở unit 1. Mọi người thế nào ? Giúp tôi nhé!

Tác giả: Nguyên Phương

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 2

Bài trước

6

TAGS:
Thất Hứa Unit 1

Bài kế tiếp

11

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]