Unit 1

1
Unit 1

Unit 1

Unit 1

Hi guys. Mình là An đây. Mình vừa complete chương trình phổ thông. Mình extreme thích ngành kỹ thuật cộng với việc được gia đình approve, cho nên mình quyết tâm nộp điểm vào Saigon university( SGU). SGU include nhiều ngành nổi bật như sự phạm anh, information technology... Sau khi có announce kết quả thi và certain về việc học thì tiếp theo mình need làm đó prepare những giấy tờ hồ sơ nhập học thật đầy đủ và gửi vào postcard và dán stamp trên đấy và gửi về conference của trường SGU.Mình agreeadmit mình học không giỏi nhưng mình sẽ cố gắng không để mọi người complaintblame về việc học của bản thân mình. 4.5 năm trôi qua hurry và nội dung cũng được giảng viên brief cho sinh viên học. Ngoài việc hiều sinh viên phải interact và đặt ra câu hỏi đề discuss với giảng viên đang dạy hoặc argue với bạn bè củamình, đồng thời sinh viên cần hint vào brochure để học, Nếu chưa đủ convince về những thắc mắc, sinh viên có thể contact với giảng viên để giải đáp qua email. | Tuy nhiên knowledge chưa dừng lại ở trường, mình còn phải order các quyển sách bên ngoài nước để additional vào việc học. Khi order thành công, người bán hàng sẽ confirm với bạn và liệt kê chi tiết whole bạn cần. Đôi khi giao hàng xảy ra chậm trễ và họ sẽ gửi lời apologize, nhưng mình hiểu reason và thông cảm.
Tác giả: Bạn An

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 9

Bài trước

TAGS:
Cô chủ nhiệm - Unit 1

Bài kế tiếp

10

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]