Cô chủ nhiệm - Unit 1

11
Cô chủ nhiệm - Unit 1

Cô chủ nhiệm - Unit 1

Cô chủ nhiệm - Unit 1

Ban đầu cứ nghĩ cô khó và sẽ luôn complaint về lớp nhưng không. Cô extreme thương lớp. Cô có một brochure ghi lại tính cách mỗi thành viên để có hiểu lớp hơn. Cô agree tha thứ cho lỗi lầm của chúng tôi nếu chúng tôi admit lỗi và apologize. Cô luôn approve các ý kiến của lớp và ủng hộ lớp. Cô không need chúng tôi phải đạt thành tích cao, cô chỉ need chúng tôi interact với nhau trong học tập và cùng nhau discuss các hướng phát triển cho lớp. Tuy nhiên, cô cũng blame các hành vi, vi phạm nội qui, nếu nặng cô sẽ contact với phụ huynh. Cô luôn prepare cho lớp khi có văn nghệ. Cô luôn bên cạnh hỗ trợ, góp ý để lớp không phải argue. Nhờ vào hint của cô mà lớp complete bài diễn rất thành công. Cô còn đem cả thức ăn, nước uống đến cho chúng tôi. Nếu bạn cô sẽ order đến cho chúng tôi. Khi vừa dạy xong, cô hurry đến để xem lớp thế nào. Bên cạnh đó, sinh nhật hoặc lễ có điều gửi postcard cho lớp để chúc mừng. Đó tuy không là những điều cao sang nhưng đó là whole tấm lòng chân thành của cô. Và điều đó cũng convince được reason vì sao tôi luôn yêu mến cô.
Tác giả: Lê thắm

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 1

Bài trước

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]