Unit 9

2
Unit 9

Unit 9

Unit 9

- Nhóm chúng tôi hẹn nhau ở hall của trường để cùng đến library quốc gia tìm tài liệu làm lecture.Đã đến giờ hẹn nhưng vẫn chưa đủ thành viên, Lan là người absent. Chúng tôi cố gắng contact với gia đình Lan, later gia đình bạn ấy đã respond rằng bạn ấy đi abroad cùng với mẹ. Chúng tôi đều thấy băn khoăn không biết reason gì mà bạn ấy lại giấu chúng tôi, ngay cả Linh ở adjacent với nhà Lan cũng không biết chuyện, có bạn presume Lan không eligible làm bạn với chúng tôi nữa, có bạn lại guess rằng Lan có private reason. Cuối cùng chúng tôi conclude không concern đến matter đó nữa mà phải concentrate cho lecture.Chúng tôi advance library quốc gia, common Linh là ngời thành thạo concrete bản đồ Hà Nội nhưng hôm nay bạn ấy forget đường khiến cả nhóm đi lạc, may mà có một người đi đường đã assist chúng tôi. Đến library, đầu tiên chúng tôi chia nhau ra | tìm các integral tài liệu, relevant diagram đến lecture. Để tránh mắc phải những error, chúng tôi xác định priority hàng đầu là những kiến thức basis, afterwards mới đến các abstract issue. Quá trình làm lecture rất sôi nổi, có lúc các bạn trong nhóm debate rất gay gắt nhưng cuối cùng draft đã được fulfill .Để lecture của nhóm thật sự hoàn hảo và kịp với deadline của trường đề ra, chúng tôi đã cử bạn Vân đi học một course cấp tốc về powerpoint.
Tác giả: Nhung Nguyen Trang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Unit 1

Bài kế tiếp

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]