Unit 1: Khởi đầu học Tiếng Anh

19
Unit 1: Khởi đầu học Tiếng Anh

Unit 1: Khởi đầu học Tiếng Anh

Unit 1: Khởi đầu học Tiếng Anh

Unit 1: Khởi đầu học Tiếng Anh Tôi need announce với whole mọi người là tôi mới bắt đầu học và mua bộ sách stepup. Có gì whole mọi người giúp đỡ cho tôi với. Tôi admit là tôi kém tiếng anh và bây giờ tôi muốn mình nói được lưu loát để phục vụ cho công việc và contact với các bạn của tôi ở nước ngoài nữa. Có lần ba rủ về quê tôi liền approve vì ở quê có đứa e rất giỏi tiếng anh. Có thể tôi sẽ discuss điều gì ở nó, đó là reason extreme hấp dẫn. Nghe xong tôi liền hurry ba tôi về liền và tôi lấy ngay stamp dán vào bì thư gửi về quê announce cho em nó biết. Đó là những hint mà tôi coi của mọi người để viết chuyện chêm, có gì sai sót thì cứ blame. Tôi confirm đây là lần đầu tôi viết, câu chuyện quá dài nên mọi người có thể brief lại cho hay, tôi agree additional lại cho complete 😊. Certain là câu chuyện đến đây là hết rồi. Tuy viết chưa hết include các từ nhưng mọi người đừng complaint tôi nha ☺, cố gắng lắm để các từ có thể interact với nhau, comma thì đặt lung tung không có trật tự gì hết. Tôi apologize vì đã order để ăn tối rồi, tôi đã có postcard chút xíu tôi còn đi tham dự conference để prepare nghe các cuộc argue convince các cổ đông để ra mắt brochure đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Tạm biệt tất cả nek

Tác giả: Công Hậu

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 12: WORK 2

Bài trước

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]