Unit 12: WORK 2

Unit 12: WORK 2

Unit 12: WORK 2

Unit 12: WORK 2

Ông Trung là một #candidate có #capable và được mọi người #appreciate. Ông #deserve được #appoint vào vị trí giám đốc để #conduct công ty #efficient hơn giám đốc trước. Mr. Trung là người #delicate và có rất nhiều #ambition.

Ông luôn làm việc theo #regulation và giải quyết vấn đề #effective.

Ông từng là một #critic văn học rất famous và cũng #compile ra nhiều tác phẩm rất hay. Cuộc họp bổ nhiệm sẽ diễn ra. Overall, Mr. Trung có rất nhiều phiếu bầu và ông đã được lên chức giám đốc. #Lead time cuộc họp mọi người đã #consult ý kiến với nhau và đã #designate ông Trung sẽ làm giám đốc. Từ khi, ông lên làm giám đốc company đã #advantage đi lên nhanh chóng và nhiều mặt hang được xuất khẩu ra #worldwide. Các #stationery của công ty được cải thiện để mang lại #productive nhiều hơn. Rồi một ngày công ty của ông gặp phải #opponent.

Công ty của đối phương đã #conflict với công ty ông. Họ tìm cách để #capture ông để chiếm lâý công ty. Mr. Trung biết được kế hoạch đó ông hired một #escort để bảo vệ an toàn. Đối thủ của ông không thể nào bắt được ông nên #despair và bỏ cuộc. Từ đó, công ty của ông Trung đã ổn định #facilitate cho việc kinh doanh phát triển và ông đã quyết định sẽ đi nghỉ dưỡng cùng gia đình mình. Ông mang theo một vài món đồ #consist: áo quần, điện thoại, đồ dùng cá nhân và cả #spreadsheet nhiệt độ.

Tác giả: Nguyễn Minh Thư

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 11: WORK 1

Bài trước

1

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]