Truyện chêm Unit 8

1
Truyện chêm Unit 8

Truyện chêm Unit 8

Truyện chêm tiếng anh unit 8

Từ lúc học nursery đến cấp 3, tôi chỉ học tiếng anh elementary nhất, và classmate của tôi cũng vậy, nên lúc này tôi muốn improve trình độ của mình, tôi đã register một khóa học, tại đây tôi buộc phải mang uniform, cần có một blackboard riêng để practice, và mỗi lớp đều có mentor, nhưng practical tôi thấy nó không hiệu quả. Chúng tôi được access với tiếng anh, được làm essay hoặc lecture nhưng thầy cô và principal không quan tâm thực sự, giáo viên chỉ có một object đó là dạy theo textbook cho đến hết giờ, và sau đó là có một examine, và sẽ có nhiều ngươi fail. Tôi nhận ra rằng overview các trung tâm đều như vậy. Tôi luôn ấp ủ một project outstandinglayoutstep rõ ràng, tôi đã thực hiện và gặp nhiều mistake, nhờ đó tôi đã revise nó để được hoàn thiện hơn.

Tác giả: Phong Nguyen

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Bạn tôi Unit 3

Bài kế tiếp

3

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]