Bạn tôi Unit 3

3
Bạn tôi Unit 3

Bạn tôi Unit 3

Bạn tôi Unit 3

Tôi possess cuốn diary, hay nói đúng hơn nó chính là người bạn của tôi. Những lúc depress tôi tìm nó để than bother, những lúc gặp matter với client hay bạn bè tôi cũng tìm đến nó, chỉ để trút mọi thứ mà không cần nhận lại advice cũng không lo bị lộ bí mật, những điều xuất hiện trong cuộc sống như appointment đáng nhớ, conversation ấn tượng, rumor appear xung quanh tôi, những kỷ niệm đáng remember,several thứ forget, những thứ bản thân claim về cuộc sống, những điều cần mình remind annual , những thứ tôi borrow ai đó tôi đều tìm đến address là cuốn nhật ký đó.Mọi thứ đáng lưu ý tôi đều underline hoặc kèm phía sau là một symbol. Therefore, trong nhật ký của tôi có chứa rất nhiều bí mật từ purpose sống, những speech động lực, những thứ cần obtain đều được translate ra một mật mã. Tôi không deny sự lo lắng sẽ bị lộ bởi những vị khách không invite nhưng tôi rất mong nó là bí mật của mình. Later, xin dành applause nồng nhiệt nhất cho người bạn đã chịu đựng tôi những năm tháng qua. Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi lâu nhưng vậy hình như gần năm năm rồi thì phải. Cảm ơn đã chịu đựng được sự nóng tính của tôi.

Tác giả:

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Truyện chêm Unit 8

Bài trước

1

TAGS:
Động lực Unit 2

Bài kế tiếp

3

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]