The supermarket Unit 24

3
The supermarket Unit 24

The supermarket Unit 24

The supermarket Unit 24

Trong siêu thị có : balloons, buckets, chain earrings, rubbers, scarfs, blouses, bracelets, vases, tubes, handkerchiefs, raincoats, scales, gloves, needles, sandals, costumes rất comfort, deluxe và không outdated, cardigans, suits, hoods, razors, blades, sweaters, necklaces, scissors, packages. Siêu thị đã làm consumers rất satisfypurchase rất nhiều nữa. Còn có cả wardrobes, outlets, rất nhiều grocery, barbershop và cửa hàng convenient. Siêu thị casual vary. Original contain catalogs và purses đánh rơi của khách hàng.

Tác giả: Linh Hải

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 8

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]