Truyện chêm Unit 5 Experiment

10
Truyện chêm Unit 5 Experiment

Truyện chêm Unit 5 Experiment

Truyện chêm Unit 5 Experiment

Today, I need làm a experiment về sector y học. Tôi need fulfill trước ngày mai. Tôi need nhiều equipment như hammer, skeleton và những element hoá học pure khác để generate một edition mới hoàn toàn. Former, tôi đã từng nghiên cứu nhưng không thành. Reason vì thiếu một vài stuff và không đủ thời gian durable, cộng thêm equiqment hổ trợ bị leak. Therefore, lần này tôi presume sẽ thành công bởi range thu hẹp hơn, đầy đủ sự hổ trợ và cũng đã được sponsor để có một khoảng fund thành công. Tôi săn sleeve lên và bắt đầu. Sau hơn 20h thì nhìn general đã gain kết quả khả quan. Tôi vào elevator để đem lên trình cho trưởng khoa, nhưng thanh máy đã trục trặc, bắn ra những ray lửa làm tôi giật mình. Late, thang máy đã được khắc phục. Tôi gặp trưởng khoa và ông rất hài lòng, ông đánh giá phần nghiên cứu này rất significant và sẽ subject to điều này để tôi complete khoá học. Dưới perspective của ông thì đây là proof về việc tôi đã nổ lực. Ông chấp thuận rằng tôi đã làm tốt section thí nghiệm này và ông đã giúp tôi nhờ proofreader lưu lại sản phẩm để trình bày vào lúc bảo vệ luận án cuối năm.Ôi, giật mình thức dậy đây chỉ là giấc mơ mà thôi, vì tôi không phải và chứng từng làm công trình nghiên cứu như thế này. 😁

Tác giả: Huỳnh Minh Hưng

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
PHI VỤ CÓP PI Unit 16

Bài kế tiếp

3

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]