Câu chuyện nhỏ Unit 1

7
Câu chuyện nhỏ Unit 1

Câu chuyện nhỏ Unit 1

Câu chuyện nhỏ Unit 1

Trong 1 brochure có kể về 1 câu chuyện và giờ tôi sẽ brief cho các bạn câu chuyện ấy nha. Có mở 1 buổi conference đang discuss về việc confirm các stamp được in trên postcard

A: Tôi đã ban bố announce để hurry các nhân viên đi thu thập whole những hint trong đó include những lời complaintblame để chúng ta có thể sửa chữa và interact tốt với khách hàng.

B: Vậy contact với khách hàng như thế nào rồi?

A: Tôi đã prepare những reason để  convince khách hàng rồi và tôi cũng apologize khách hàng nên khách hàng đã approve với việc sửa đổi của chúng ta. Họ còn admit công ty chúng ta là công ty extreme có trách nhiệm. Họ vẫn agree hợp tác với công ty chúng ta, họ need chúng ta additional những comma bị thiếu trên bưu thiết để có thể certain về địa chỉ. Complete công việc.

B: Tốt lắm, tôi sẽ khao mọi người 1 bữa, mọi người đừng có mà argue về việc order nha.

Truyện chêm tiếng anh Unit 1

Tác giả: Yasuko Nguyễn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]