Truyện chêm Unit 29

13
Truyện chêm Unit 29

Truyện chêm Unit 29

Truyện chêm Unit 29

Mỹ là một nước federal và có nhiều đảng phái khác nhau như đảng democracy, đảng liberty, đảng cộng hòa…Majority các cuộc đấu tranh, biểu tình successive xảy ra ở đất nước này đều hướng vào quyền lợi của người dân, welfare của người dân không bảo đảm, thu nhập của một số người dân không sufficient để chi trả cho các khoản thuế mandatory mà chính quyền đã đưa ra. Những pedestrian tràn xuống đường cầm trên tay các băng rôn yêu cầu chính quyền phải là patron cho cuộc sống comparative thiếu thốn của họ. Để constructconstitute một hệ thống chính trị ổn định cho đất nước trước chế độ đa đảng, các politician và các minister các bộ đã trình lên parliament nước này nhiều petition để ổn định chính trị và tránh các revolution đấu tranh trong quần chúng nhân dân. Họ đã chỉ ra những weakness trong các procedure thu thuế của dân nghèo, và cần reform để mang lại cho người dân cuộc sống đảm bảo hơn. Hệ thống quân sự ở một số Bang còn chưa được đảm bảo cần có biện pháp tăng cường. Các cuộc thảo luận đều có evolution tốt, nhiều kiến nghị rất potential và có thể sẽ thu được những result khả quan khi được trình lên cấp superlative xem xét. Và như chúng ta đã biết hiện nay Mỹ là đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất trên thế giới và nền chính trị khá ổn định./
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 28

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]