Truyện chêm Unit 28

10
Truyện chêm Unit 28

Truyện chêm Unit 28

Truyện chêm Unit 28

Government HK đang ban hành các policy đối với những người nhập cư foreign trái phép để đảm bảo security và chính trị xã hội và trả lại justice cho người dân ở quốc gia này. Chính sách này sẽ obligate những người nhập cư trái phép rời khỏi nước M ngay lập tức. Chính quyền sẽ impose cho tất cả các county, các bang trên đất nước và rõ ràng những người nhập cư trái phép sẽ không có option nào khác ngoài việc tuân thủ theo chính sách này. Sau 3 tháng ban hành chính phủ HK đã có một session gồm các thành viên là senior của senate như các chính trị gia myth Johnson, Davidlee,...họ nhận xét rằng: chính sách này có sự success nhất định và nó rất obvious, tránh được những vấn đề sensitive trong chính trị và quan trọng là hạn chế và kiểm soát được các loại crime không rõ nguồn gốc, để người dân có cuộc sống secure hơn. Trước đây khi tổ chức các Election các counter ở các siêu thị sẽ deduct tiền bán những flag cho những người nhập cư, và sau khi kết thúc cuộc bầu cử thì những lá cờ này float khắp trên các con sông trong toàn nước M. Nhận thấy có điều mystery ở đây nên chính quyền ban các hoạt động mua bán lá cờ cho các người nhập cư trái phép và bây giờ là chính sách trục xuất họ ra khỏi nước M./
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 27

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]