Truyện chêm Unit 30

7
Truyện chêm Unit 30

Truyện chêm Unit 30

Truyện chêm Unit 30

Science và kỷ thuật đã achieve nhiều thành tựu để phục vụ cho lợi ích của con người ở mọi aspect của cuộc sống typical như: hệ thống chụp X-quang dựa trên các beam atom, các cục sạc backup để sạc battery, sử dụng các button trên các device digital để điều khiển việc tắt, mở hệ thống bulb, hệ thống engine, hay di chuyển các block đá lớn lên xe mà không cần sử dụng các switch hay các cần điều khiển bằng tay như trước đây. Install các hệ thống weapon không người lái trong quân sự... Khoa học phát triển đã replace những công việc manual, có nhiều defect ở các period trước, giúp con người master được thế giới. Hiện nay tôi cũng đã có routine sử dụng các ứng dụng của khoa học để phục vụ cho cuộc sống của mình, ví dụ như: để làm toán có chứa các constant hay tìm các factor X, Y...nếu trước kia bạn phải mua máy tính CASIO 570MS gì đó để tính toán, thì ngày nay chỉ cần chuẩn bị beforehand một chiếc smartphone mà hầu như ai cũng có và không cần bất kỳ sự attempt nào mà đơn giản chỉ cần lên search trên ứng dụng CHPLAY chẳng hạn, bạn sẽ tìm kiếm được altogether các software có tính năng tương tự máy tính CASIO 570MS, sau đó tải về và sử dụng thôi, thế là vừa nhanh vừa tiện, vừa không phải tốn tiền mua máy tính./
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Cuộc sống Unit 2

Bài trước

4

TAGS:
Truyện chêm Unit 29

Bài kế tiếp

9

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]