Truyện chêm Unit 27

7
Truyện chêm Unit 27

Truyện chêm Unit 27

Truyện chêm Unit 27

Một Accountant nghèo làm việc ở phòng finance đã refund wallet có rất nhiều penny cổ và cuốn sổ savings mà anh ta vừa nhặt được khi đi lãnh dividend tại một công ty lottery. Nhưng mấy tháng sau vẫn không có người đến nhận nên chính quyền đã quyết định auction asset để thu budget cho nhà nước, với cuộc crisis currencyinflation như hiện nay thì việc này là rất cần thiết để góp phần tăng ngân sách nhà nước. Để tham gia vào cuộc đấu giá này bộ phận audit đã declare các party phải có portfolio, accurate là phải có deposit và nếu trả được giá cao nhất trong cuộc đấu giá này thì phải down payment ngay mà không được phép owe để tránh debt xấu. Cuộc đấu giá fluctuate trong thời gian khoảng 1 đến 2 giờ. Các bên tham gia exchange thông tin cho nhau để không có barrier nào trong việc tiếp nhận chính xác thông tin. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá này sẽ được đưa vào một sổ tiết kiệm để accumulate dần dần, bên trúng đấu giá bắt buộc phải donate thêm 100 triệu đồng vào sổ tiết kiệm này. Và cuối cùng với mức giá đề nghị đưa ra là 10 tỷ đồng, một tỷ phú đã mua được số tài sản này./
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 26

Bài kế tiếp

9

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]