Truyện chêm Unit 26

11
Truyện chêm Unit 26

Truyện chêm Unit 26

Truyện chêm Unit 26

Đầu tư vào stock là một hình thức kinh doanh có rate risk rất cao, nếu bạn đặt target quá cao từ lĩnh vực này thì bạn nên xem lại. Value của cổ phiếu sẽ thay đổi khi khách hàng thực hiện transact. Khi bạn thấy balance tài khoản decrease cũng có nghĩa là cố phiếu đang rớt giá. Nếu một tập đoàn lớn, có uy tính và thương hiệu trên thị trường phát hành cố phiếu, thì để acquire quyền mua cổ phiếu đôi khi bạn phải vay thêm nhiều vốn có mortgage tài sản ở ngân hàng. Vì giá của nó khá cao nên bạn muốn mua thì cân phải có nhiều tiền nếu không bạn sẽ bị người ta decline ngay. Khi mua bạn sẽ mua theo giá niêm yết chứ không phải aggressive bargain như các bà đi chợ mua con cá, mớ rau. Để charge của một cổ phiếu thì phải căn cứ vào nhiều attribute khác nhau, giá trị authentic của nó chưa hedge sẽ có profit cao hơn tiền gửi ngân hàng hay đầu tư vào các lĩnh vực khác. Vì vậy trong tương lai các nhà đầu tư sẽ substitute cách thức đầu tư. Người ta sẽ không đầu tư vào cổ phiếu nữa mà willing đầu tư vào các loại merchandise worthwhile hơn để thu lợi nhuận cao hơn total số tiền đầu tư vào cổ phiếu như hiện nay. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là sẽ không ai cấp cho bạn một tờ Warranty về các khoản đầu tư này đâu, tại vì bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ ẩn chứa rất nhiều rủi ro và liability của bạn là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đầu tư./
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 25

Bài kế tiếp

8

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]