Truyện chêm UNIT 13

8
Truyện chêm UNIT 13

Truyện chêm UNIT 13

Truyện chêm UNIT 13

Truyện chêm:UNIT 13: (một câu chuyện nhảm nhí tự bịa, không có thật XD) Tại một đất nước nọ, nơi phải chịu ách SLAVE của bọn thực dân, người dân của đất nước này không đủ ăn, không đủ mặc, lại còn phải hứng những trận mưa BULLET của địch khiển REFUGEE của đất nước tăng lên rất nhanh. Giữa lúc ấy, có một vị tướng đã đứng lên, tập hợp các VOLUNTEER thành ARMY mở CAMPAIGN chống lại chính quyền, vị tướng ấy tên là George Smith, ông từng là APPRENTICE của một AMBASSADOR của quân địch để có thể nghe ngóng tình hình và tìm thời cơ thích hợp để nồi dậy. Từ nhỏ, ông đã tinh thông ASTRONOMY, địa lý, toán học và 5 ngôn ngữ. Cha của ông trước khi RETIRE đã từng là SOLDIER trong quân đội của chính quyền cũ. Vị tướng ấy có một người em được ông COMMAND để làm COURIER bí mật cho đội quân. Ngoài ra, ông còn cho người giả làm PLUMPER để dễ dàng trà trộn vào căn cứ của địch mà không bị SUPERVISOR dòm ngó. Ông còn cho mở các quán rượu thu hút những tên tướng địch thích ăn chơi, CHEFRECEPTIONIST đều là những tình nguyện viên của ông. Khi chính quyền đã trở nên mục ruỗng, bọn thực dân chỉ biết ăn chơi, lợi dụng cơ hội này, ông đã kêu gọi tất cả người dân nổi dậy dẹp loạn, ai có SWORD dùng kiểm, ai có đạo dùng đạo cùng xông lên đánh tan ách thống trị. Chẳng mấy chốc, đội quân của ông đã đẩy lùi được quân địch khiến chúng phải tháo chạy về nước. Còn ông được dân chúng chọn trở thành tổng thống đưa ECONOMYINDUSTRY của đất nước đi lên sánh ngang với các cường quốc thế giới, sau khi ông mất, người dân của đất nước đã tưởng nhớ và xây dựng các công trình, ARCHITECTURE đều có bóng dáng của ông.
Tác giả: Thiên Diệu Nguyễn‎

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 14

Bài trước

2

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]