Nước Mỹ khi tổng thống mới nhận chức - unit 13

3
Nước Mỹ khi tổng thống mới nhận chức - unit 13

Nước Mỹ khi tổng thống mới nhận chức - unit 13

Nước Mỹ khi tổng thống mới nhận chức - unit 13

 Sau khi tổng thổng Donald Trump lên nhận chức là một bước ngoặc lịch sử của nước Mỹ. Ông đã giúp nước Mỹ phát triển mạnh trên nhiều phương diện: - Về Army các Campaign được siết chặt đảm bảo an ninh về các vụ khủng bố, siết chặt tình hình Refugee trong nước, đối với các nước đồng minh tại trung đông Mỹ mở các sở Command phục vụ chống khủng bố, đưa AmbassadorSoldier, Volunteer, và Bullet để hỗ trợ các cuộc chiến để giải phóng địa bàn, con tin và Slave; - Về EconomyIndustry luôn tạo thuận lợi cho các Union doanh nghiệp sản xuất ổn định, tạo ra nhiều công ăn Affair làm cho Guard, Courier, Driver, Apprentice, … đối với những người Retire họ có những đãi ngộ chính đáng, thường xuyên thực hiện các chính sách Charity cho người dân; - Về Astronomy thực hiện phóng các trạm vệ tinh lên vũ trụ mục đích mở rộng phạm vy khám phá để thống lĩnh chúng; - Về xây dựng cơ bản luôn có Supervisor chặt công trình có Architecture nổi bật. Để thực hiện công việc điều hành tốt, tổng thống Donald Trump luôn có SecretaryReceptionist ghi chép, nhắc nhở các công việc thường trực, về ăn uống nhằm đảm bảo an toàn ông có Chef riêng cho mình, việc ăn mặc ông cũng có một số Collecture tư vấn và thiết kế đồ cho ông giúp tự tin hơn trong các cuộc đối ngoại. Từ khi tổng thống Donald Trum lên cầm quyền có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên ông cũng có nhiều hành động thái quá làm cho một số người dân và nhiều nước trên thế giới không đồng tình với những chính sách ông đưa ra. Trong bài viết còn 02 từ chưa được đề cập (CollarSword)
Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

My job - Unit 14

Bài trước

12

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]