My job - Unit 14

13
My job - Unit 14

My job - Unit 14

My job - Unit 14

Được sự Authorize của Corporation Vingroup, tôi Compromise với các công ty lớn để đặt ra Agenda với mục đích Accomplish các hợp đồng. Điều đầu tiên tôi phải thực hiện là Assess được hiệu quả của công việc. Lần này Devote thời gian để nghiên cứu và tìm gặp các đối tác chuyên Cater, tôi tìm đến một công ty chuyên về sản xuất rau sạch, với Desire tìm được nguồn thực phẩm Correspond chuỗi siên thị chúng tôi. Với Aspire Contribute cho thị trường những sản phẩm sạch tôi đã đề ra các yêu cầu buộc họ phải tuân theo, sau khi xem xét họ đã Deliberate và đưa ra lời đề nghị rất muốn CooperateCoordinate cung cấp lâu dài và tôi đã đồng ý cho họ Opportunity. Hàng tháng họ chuyển hàng đều cho chung tôi, tuy nhiên có một lô hàng giá trị cao không đạt yêu cầu sau khi được bộ phận Specialize báo cáo, tôi Abolish đơn hàng đó và bắt phía đối tác Compensate. Về phía cá nhân tôi nhận Responsible với lãnh đạo và viết đơn xin Resign.  Sau khi xem xét họ không chấp nhận vì họ đã ghi nhận những gì mà tôi đã Dedicate, họ luân chuyển tôi và collocate khác, thu nhập của tôi tuy bị giảm đi một phần nào nhưng tôi đã không bị Unemployment. Qua đây tôi đã rút ra cho mình được bài học đáng giá và sâu sắc.
Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

My Love - unit 15

Bài trước

7

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]