Ước mơ Ambition - Unit 12

7
Ước mơ Ambition - Unit 12

Ước mơ Ambition - Unit 12

Ước mơ Ambition - Unit 12

Tôi lớn lên với ước mơ Ambition là một nhà Compile hay là một Critic. Dưới ngòi bút delicate tôi sẽ đi World wide để viết những cuộc Conflict chiến sự, bầu cử tổng thổng, kinh tế phương tây, … Và giấc mơ đó đã thành sự thật sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách tôi đã đầu quân cho công ty truyền thông VTC. Hiện nay tôi đang ở nước Mỹ phụ trách theo giỏi tình hình bầu cử tại đây để truyền tin về cho công ty. Overall ở nước Mỹ việc bầu cử rất dân chủ và cũng rất Regulation, người đứng ra tranh cử họ phải là những Candidate được Appreciate, Capable Conduct các cuộc tranh cử thật EffectiveEfficient. Họ lấy ý kiến Consult của nhân dân và đưa ra các Spreadsheet Consist các vấn đề tiêu cực nhằm giải quyết nó, phải đánh bật Opponent thì họ mới chiến thắng. Những Candidate Deserve sẽ được Designate Appoint giữ chức tổng thổng. Quốc hội sẽ tạo mọi điều kiện Advantage để cho tổng thống hoàn thành tốt các nhiệm vị suốt Lead time giữ chức. Trong suốt quá trình bầu cử họ được Escort bảo vệ 24/24h rất nghiêm ngặt, những kẻ gây rối sẽ bị Capture và giam giữ đến Despair. Trong quá trình theo dõi viết tin nhằm Facilitate để có được bài viết chất lượng và Productive tôi mang theo một số Stationery và xin Ban bầu cử Mỹ cấp cho thẻ ưu tiên cho mình, hàng ngày tôi gửi tin về cho công ty. Đến thời điểm này có thể nói rằng tôi đã đeo đuổi được ước mơ của mình.
Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
My Career - Unit 11

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]