Next Unit 9

2
Next Unit 9

Next Unit 9

truyện chêm Unit 9

Afterwards dự án của tôi được thử nghiệm adjacent với nó là các course với sự concentrate cao, nhưng vẫn có một số error cần sửa để đạt được advance, vi dụ sự absent của học viên vì lý do private và một số lý do khác, điều đó làm tôi concern, sắp xếp lại sự priority của công việc một cách concrete và thực sự integral từ basis đến nâng cao. Tôi cố gắng tạo ra một diagram common để assist mọi người có thể hình dung một cách abstract, tôi tạo ra 1 draft đưa cho mọi người debate để đưa ra conclude cuối cùng cho nhóm. Và mỗi nhóm có eligible sẽ concentrate tại library or hall của trường để làm bài practive.

Truyện chêm tiếng anh Unit 9

Tác giả: Phong Nguyen

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 5

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]