Đi chơi cùng sao Unit 1

9
Đi chơi cùng sao Unit 1

Đi chơi cùng sao Unit 1

Đi chơi cùng sao Unit 1

Hôm nay, Na Extreme vui khi được đi chơi cùng thần tượng Tin Tin. Reason Na được đi chơi với sao là vì một conference đã gửi postcardstamp đến để announce cho Na. Certain chắn rằng Na không cần được convince mà vẫn agree.Na prepare đi , thì có thư kí của Tin Tin contacthurry Na need phải nhanh . khi đến nơi Na bị thư kí blamecomplaint . Na admit rằng mình đã đến muộn và Na đã apologize thư kí include  cả Tin Tin . Khi đi chơi hai người cùng discuss về vấn đề trong brochure , Na đã brief về vấn đề whole trong brochure có nhiều đoạn Na còn thiếu thì Tin Tin additional và cho Na vài hint . Hai người argue rất tâm đầu ý hợp . Nhưng có nhiều đoạn thiếu comma nên phải thêm vào , khi complete Tin Tin confirm lại và hai người interact với nhau. khi hoàn thành xong , Tin Tin bảo đi ăn Na approve . Đến nhà ăn họ order và ăn một cách ngon miệng. Từ khi đi chơi đó có vẻ họ đã thân với nhau hơn.

Tác giả: Đường Đồng Ái Nhi

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Pitching Unit 4

Bài trước

3

TAGS:
Next Unit 9

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]