Truyện chêm Unit 5

6
Truyện chêm Unit 5

Truyện chêm Unit 5

Truyện chêm tiếng anh Unit 5

Nhìn general, tôi đã thực hiện được purpose former presume rất difficult. Đó là mua được con xe vision Edition mới nhất.Để có nó cần có sự sponsor của element bí mật.Nó hỗ trợ cho việc fulfill xứ mệnh tạo ra money, nó là ray hy vọng mới của mình.Để sát cánh durable cùng nhau thì tùy vào cách dùng stuff của mỗi người. Tôi có cách significant của tôi.Section range nhỏ là cách dùng sao như experiment  với cái mới.Sector leak được dễ dàng sửa chữa bằng equipment và phải có fund riêng.Đây là cái để tôi dễ dàng có thể di chuyển như một cái elevator. Subject to nó mà tôi thỏa thích mặc đầm đi làm để có perspective đẹp.Proof là sẽ tự tin hơn và gain một ý nghĩa y như pure của nó.không cần hammer nhưng nó vẫn dễ dàng generate một xe cứng như skeleton với sleeve đẹp như tranh.

Tác giả: Thu Phương Nguyễn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Next Unit 9

Bài trước

2

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]