Đại hội anh hùng truyện (part 2)

3
Đại hội anh hùng truyện (part 2)

Đại hội anh hùng truyện (part 2)

Đại hội anh hùng truyện (Part 2)

[Dispite] Quách K đã hint trước đó và postcard đã được [informed] cho [almost] các lộ anh hùng. Nhưng [idiom] có câu “Loạn thế sinh anh hùng”, câu này [emphasize] rằng khi gặp khó khăn mới biết bản chất human. Và nó còn [imply] anh hùng sẽ được sinh ra trong khó khăn. However, đệ [predict] không ít anh em sẽ [respond] không tham gia this global [issue]. Quách K [shout] lớn, đệ [tension] làm giề, nếu vậy sẽ càng lộ [vowel] và nguyên hình của chúng. Đệ có thấy đài phát thanh của triều đình cứ rần rần [scream] [warning]. Ta sẽ [quote] lại cho đệ một [paragraph] rằng [recent] kẻ thù của chúng ta, tức là liên minh nhẫn giả đang prepare lương thực [material] để chuẩn bị xâm lăng đó à. In addition to this,  [intial] chúng sẽ mở một cuộc [inquiry] tình báo với [trick] sau hình thức phát tờ rơi trong đó là [questionaries] để [survey] cũng như [persuade] anh hùng hào kiệt theo chúng như huynh đệ ta dụ dỗ bằng brochure bí kíp võ công đó. Ta [guess] [phase] này chúng ta phải đi trước họ một bước. Brief, đệ cứ [confidence] mà [urge] Dung ma ma (ta quên Hoàng Dung muội) đi phát postcard hết whole mọi người đi. Còn ai [insist] từ chối thì huynh đệ ta take note lại oánh nó sau.

Tác giả: Vũ Thành Nam

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Lòng tốt Unit 13

Bài trước

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]