Lòng tốt Unit 13

Lòng tốt Unit 13

Lòng tốt Unit 13

Lòng tốt Unit 13

Sau khi 1 anh soldier retires, anh ấy bắt đầu charity campaign để giúp refugees, slave trong khu anh ấy sống. This campaign này được donated bởi a collector, a guard, an American ambassador, a famous chef, a good driver, a courier, a delicate secretary,an apprentice, an plumber, receptionist, union of Architecture and Industry companysome volunteers. Do có nhiều người donate, vì vậy cần một người được designated to become a supervisor giúp quản lý và conduct. Chiến dịch này không bullet, sword, army, economy conflict mà chỉ mang lòng sẻ chia. Supervisor commands những người không collar làm những affair relative to astronomy....

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]