Đại hội anh hùng truyện (Part 1)

8
Đại hội anh hùng truyện (Part 1)

Đại hội anh hùng truyện (Part 1)

Đại hội anh hùng truyện (Part 1)

Thời loạn thế, xã tắc lâm nguy, giặc ngoại xâm chiếm đóng nước tàu. Vì special [reason] [extreme] này, Tống K phát [postcard] mời [whole] các anh hùng hào kiệt tới dự đại hội võ lâm. Để [prepare] cho đại hội, Tống K đã [discuss] với Quách K về timeaddress tổ chức [Conference]. Firstly, the postcard phải được dán [stamp] có avartar để tiện cho việc [contact]. The list người join event này [include] toàn các siêu nhân cao thủ nên Quách K [hint] để quần hùng không [apologize] bùng tiệc, huynh nên [announce] rằng, ai [agree] tới dự sẽ được [order] miễn phí [a brochure] bí kíp võ công, thứ mà ai cũng [confirm] là bá đạo nhất. Nghe vậy Tống K [complain] tại sao không [convince] mọi người thay vì dụ dỗ. Quách K nói để tăng sự [interact] của mọi người, phải để họ [admit] rằng ở đây có thứ họ [need]. Huynh yên tâm đệ có [compelete] tool bỏ hết dấu chấm và [comma] trong mọi cuốn bí kíp đi rồi nên [certain] éo có vị huynh đài nào hiểu đâu. Để release được tool này ta đã phải [argue] rất nhiều với leader và bị [blame] mấy lần mới được sự [approve] để có thể sử dụng đó. Thời 4.0 mà, cái gì cũng phải xài tool. Huynh yên tâm rồi chứ.

Tác giả: Vũ Thành Nam

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
SPEECH Unit 3

Bài kế tiếp

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]