CHUẨN BỊ KỲ THI Unit 1

7
CHUẨN BỊ KỲ THI Unit 1

CHUẨN BỊ KỲ THI Unit 1

CHUẨN BỊ KỲ THI Unit 1

Vài tháng nữa thôi là chúng tôi lại phải xa mái trường THCS này rồi. Sáng nay cô giáo chủ nhiệm đã Announce rằng môn thứ tư mà chúng tôi phải thi đó là môn Địa. Cả lớp ai cũng Extreme lo lắng về môn thi này. Cô giáo dạy địa đã bảo rằng: sẽ tăng thêm bài tập về nka để chúng tôi Addition kiến thức và lắm certain kiến thức. Để prepare cho kì thi này thì cô need whole cả lớp complete các bài tập này sớm để nộp cho cô. Nhưng có một số bạn đã complaint và không agree về việc này. Khiến cho cô bực mình và cô đứng dậy bảo không dạy nữa rồi cô bước ra ngoài lớp. Cả lớp bỗng im lặng và tôi đã hurry lớp trưởng chạy theo để convince cô trở lại lớp. Cô bắt đầu nói brief ý của mình và đưa ra reason tại sao cô phải đưa ra nhiều bài tập như vậy. Sau khi nghe cô nói, chúng tôi đã admit đã sai và apologize cô. Whole lớp đã certain là phải cùng nhau discuss để làm gì sao mà có thể complete các bài tập này nhanh để gửi cô. Và lớp trưởng cũng đã đưa ra một hint là chúng tôi phải học theo nhóm. Thế là whole lớp đều agree. Được một tuần thì lớp tôi đã complete hết các bài tập mà cô đã cho. Cô giáo cũng đã prepare thêm cho chúng tôi bài tập whole lớp cũng đưa ra reason để convince cô không cho thêm bài tập nữa. Chúng tôi convince cô một hồi  thì cũng đã agree là không additional thêm bài tập nữa.

______hết______

Truyện chêm tiếng anh Unit 1

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Về gì đó Unit 1

Bài trước

6

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]