English is very important Unit 2

8
English is very important Unit 2

English is very important Unit 2

English is very important Unit 2

Tôi là học sinh lớp chuyên toán nên almost thời gian của tôi để học toán nhưng tôi gặp issue khi học toán TA gần như các idiom, vowel tôi kb. và cả các questionnaire, inform tôi k dịch được. Tôi không có confidence khi có ai hỏi về tiếng anh. despite giáo viên của tôi emphasize rằng khi express điều mình nghĩ, mention một việc gì đó, persuade cô và các bạn, quote định lý hay respond cô và cả viết paragraph đều phải dùng TA. Từ đó việc học của tôi bị interrupt. Recently, tôi có 1 inquiry hay có thể là survey nó rất tension. gần như việc học của tôi được reflect khi tôi làm bài. Initial, học yêu cầu tôi guess nghĩa của 1 số từ và cho biết nó imply cái j. Second, tôi cần nói về material một món ăn, các phase và cả các warn để làm nó. Tôi đã dùng hết các trick mà mik biết để lm bài 2. thời gian đang urge tôi cần hoàn thành nốt. Sau hôm đó tôi insists vs kết quả mình predict. Khi trả bài tôi đã shouted và scream vì kết quả đúng như tôi muốn.

Tác giả: Hà Ngô

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]