Về gì đó Unit 1

6
Về gì đó Unit 1

Về gì đó Unit 1

Về gì đó Unit 1

 Tôi đã từng đọc brochure. Một trong số đó nói về conference về argue tuyển người vận chuyển: Nếu bạn agree làm thì phải tuân theo tiêu chuẩn sau là need giao những món đồ do khách yêu cầu, certain mọi người nghĩ chỉ cần giao tới nơi là xong. Nhưng được biết người giao phải tới nơi giao đúng địa điểm comma cũng có những lúc bị khách hàng hurrycomplaint lúc đó chúng ta cần phải prepare sự interact để khiến khách hàng hài lòng.  Đối với một số khách hài lòng ta sẽ nhận được postcard với stamp còn nếu nhận announce blame thì chúng ta phải admit sai sót và contact include apologize. Chúng ta phải luôn discuss, convince khách một cách approve để khách biết ta hiểu họ và confirm reason nhằm additional sửa chữa. Cần brief toàn bộ hint để dễ hiểu, phải complete whole công việc mới về. Bạn có thể order ăn nếu đói, quan trọng nhất là extreme yêu thích sẽ là động lực giúp bạn hoàn thành tốt

Tác giả: Nhất Mạt

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

CHÊNH VÊNH  Unit 1

Bài trước

16

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]