Ước mơ và môn đạo đức tiểu học Unit 15

2
Ước mơ và môn đạo đức tiểu học Unit 15

Ước mơ và môn đạo đức tiểu học Unit 15

Ước mơ và môn đạo đức tiểu học Unit 15

Bạn A 8 tuổi admire the pilot do bạn muốn được bay trên bầu trời xanh. Nhưng bạn A lại afraid of độ cao, do đó bạn A đã trở thành một negative person. Bạn A envys (envies) với những người không sợ độ cao. Một hôm, bạn A học môn đạo đức, cô giáo dạy môn đạo đức này là a positive and powerful person nhưng cô có a charming smile. Ngày hôm đó, cô giáo mặc polite clothes và cô bắt đầu bài giảng của mình. Bài giảng của cô related to the morality, cô giải thích guilty person là như thế nào (what does a guilty person look like), như thế nào là a jealous person or rude, cruel person. Sau bài học hôm đó, bạn A cũng là a curious person nên bạn A đã hỏi cô giáo kiểu người bạn trai mà cô thích là gì. (what does your favorite boyfriend look like?). In her opinion, kiểu cô giáo thích là người mà attracting, có good attitude and background.... luckily, sau 30p cô đã kể xong, cũng nhờ bạn A là patient person nên cũng không annoy chuyện gì. Sau khi nói chuyện với cô xong, bạn A chạy tới a peaceful place và be ashamed of bạn A thấy mình vẫn còn kém ^^ Sau khi bạn A is busy at night để suy nghĩ thì với pleasure của mình thì bạn A thấy đây là 1 bad memory không nên nhớ....

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]