Unit 9

2
Unit 9

Unit 9

Unit 9

Hai ngày tới tôi và 2 người bạn go aboard(adv). Hôm nay, bọn tôi có bài examine ở trường. Tôi và nhỏ bạn ngồi adjacent (adj) cùng 1 bàn. Common (adj) 2 giáo viên canh 1 phòng nhưng hôm nay 1 giáo viên absent (adj) vì lí do bệnh. Tôi concentrate (v) vào diagram(n) on draft(n). Tôi interal (adj) priority (n) cho bài tập dễ nhất và complete(v) nó để không mất nhiều times. Sau bài examine(v), tôi và cậu bạn debate(v) về phần bài vừa làm. Cậu ta indicate(v) error từ draft(n) của tôi thật sự đã abstract (adj) in moment(n) advance(v) hơn vào bài kiểm tra sau. (2 day later). Tôi và 2 người bạn hẹn nhau tại hall(n) quán coffee rồi cùng nhau ra sân bay. Trước khi đi bọn tôi có mượn vài cuốn sách về Thailan, deadline(n) trả sách là 4 ngày.Chúng tôi đã dùng hết basis(n) có được và du ngoạn khắp nơi tại Thailand

Tác giả: Phan Thảo

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 10

Bài trước

2

TAGS:
Unit 8

Bài kế tiếp

3

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]