Unit 10

3
Unit 10

Unit 10

Unit 10

Tôi học chuyên biology, chemistry and math . I hate môn philosophy làm tôi phát điên. In school có cả ballet room. 3 môn chuyên khó đều như nhau thật đúng là commensurate. Vì honor cảu bản thân, muốn được ba mẹ acknowledge thì phải nỗ lực thật merit. Ở trường mở a conference, chúng tôi được invites tham dự seminar cho các department cảu sinh viên, cùng với council college ABC nơi tôi đang học. Giáo sư D có a lecture muốn express cho chúng tôi nghe. Ông indicates những terms về thesis ông đã từng research đưa ra academic có thể học 1 cách hiệu quả nhất. Summary assignment phải học, ông emphasize vào trọng điểm của thesis và phát mỗi người 1 bảng outline handout đang tham khảo. Cuối cùng, tôi cũng graduate 1 cách đầy biết ơn trong vòng tay bạn bè và thầy cô. Diplomat (or degree) chính là section duy nhất assis tôi and colleague xin vào a company tốt, mức lương ổn định. Hôm nay, I will go to committee để công chứng several giấy tờ integral.

Tác giả: Phan Thảo

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Admire

Bài trước

2

TAGS:
Unit 9

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]