Unit 9: EDUCATION

6
Unit 9: EDUCATION

Unit 9: EDUCATION

Unit 9: EDUCATION

Đây là a #course #basis cho những ai want đi #abroad để gain dream. #Concrete của course đã được dán ở ngoài #hall. #Deadline đăng ký là tomorrow nhưng phải trên 18t để #eligible tham gia. This course sẽ #concentrate to #assist bạn #advance về skills phát âm, nghe, viết và khắc phục các #error khác trong quá trình học. #Conclude nếu được tham gia course, #common bên họ sẽ đưa cho bạn a #diagram thế giới để chọn nơi bạn want đến và a #draft để điền những điều còn #concern của bạn và muốn được #improve khi tham gia. #Afterwards, đem draftdiagram có chữ ký GVCN #adjacent (kế bên) rồi đến #library. Bước này là #integral nếu đạt điều kiện bên họ sẽ #priority cho bạn các ưu đãi hấp dẫn và teachers bên đó sẽ phát cho bạn các câu hỏi #abstract để check IQ. Khi tham gia course you must conform một vài quy tắc như không được #absent mà không đưa giấy phép và phải hòa đồng, không được #debate lớn tiếng với các học viên khác. Vi phạm nhiều sẽ đuổi học và hoàn tiền lại. Nếu còn vấn đề #private hãy đến phòng dịch vụ bạn sẽ được tư vấn thêm.

Tác giả: Nguyễn Minh Thư

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

UNIT 8: EDUCATION

Bài trước

1

TAGS:
Unit 10: EDUCATION 3

Bài kế tiếp

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]