Unit 10: EDUCATION 3

1
Unit 10: EDUCATION 3

Unit 10: EDUCATION 3

Unit 10: EDUCATION 3

Sắp thi rồi nên mẹ tôi hired về một #tutor #commensurate về mọi mặt với #assignment thúc đẩy việc học của tôi được advance. Tutor được mời về lại là #colleague cũ của ba tôi hồi đó. Thầy ấy đã #graduate #academic institute, thầy ở #department #chemistry but lại hay #research về #biology. Ngoài việc học thêm với tutor ở nhà tôi còn được học #balletsometime đi diễn ở vài #college. Tôi cũng có vài #diploma khen từ việc ballet. Như mọi buổi tối, tutor phát cho tôi một số #handout và #thesis có chủ đề về #philosophy để tham khảo. Sau đó thầy còn đưa cho tôi mấy bài Toán với vài essay và bảo tôi #calculate rồi #summary và #outline lại. Tôi phải #acknowledge là bài rất khó. Sau đó mẹ tôi vào đưa cơm cho và đưa ra vài #terms rất thơm để tôi lấy lại tình thần và học tốt hơn. Ngồi ăn cơm tôi nhớ đến lúc chiều có nghe vài người disscus là tomorrow sẽ có a #seminar được diễn ra ở phòng #council của trường và có vài người ở #committee đến dự. Nếu seminar ngày mai hoàn hảo thì có thể mang lại nhiều #honor cho trường. Ngày mai chắc sẽ có nhiều giáo viên tranh thủ #prerequisite để ghi điểm với principal. Nhưng nghe nói chỉ có giáo viên #qualify và #merit mới được phép dự.

Tác giả: Nguyễn Minh Thư

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 9: EDUCATION

Bài trước

5

TAGS:
Unit 11: WORK 1

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]