Unit 29

4
Unit 29

Unit 29

Liên Xô- siêu cường XHCN

Liên Xô được constitute từ năm 1917, là result của revolution tháng 10 Nga, sau khi chế độ Nga Hoàng successive lộ nhiều weakness. Từ đây nhà nước Xô Viết bắt đầu construct chế độ democracy XHCN và trở thành superlative siêu cường nhờ potential dầu mỏ và khoáng sản. Tuy nhiên, trong thời gian comparative ngắn, majority ngân sách đều dùng cho quốc phòng, không sufficient để reform nền công nghiệp lạc hậu, người dân bị mandatory làm việc trong các hầm mỏ, mất đi liberty. Các welfare xã hội không có, cộng thêm các procedure hành chính quá cồng kềnh ngăn cản evolution của kinh tế, Tất cả đã dẫn đến cuộc đảo chính tháng 8/1991, hàng ngàn pedestrian xuống đường biểu tình petition giải tán parliament và yêu cầu các minister tổ chức, tranh thủ cuộc đảo chỉnh, Yelsin- một politician đã trở thành nhân vật quyền lực nhất Moskva, chính ông là patron cho Gorbachev thoát khỏi đoàn người biểu tình và chấm dứt sự tồn tại của federal Xô Viết.

Tác giả: kẻ Đi Rong‎

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 2

Bài trước

2

TAGS:
Unit 1

Bài kế tiếp

9

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]