Unit 1

10
Unit 1

Unit 1

anh đang ở đâu đấy anh?

Despite không có sự agree của Hương Giang nhưng sau đây tôi xin được reflect lại bài hát đang hot nhất trên mạng này. Recent mọi người vẫn interact với nhau và contact để anh không bị bay mất. Đó là việc learn English chỉ cần lười không học alway thôi thì bạn additional bao nhiêu cũng không đủ. Chúng ta phải admid rằng nếu không announce cho não bộ những việc phải làm vào eveningmorning thì chắc chắc chúng ta vẫn lười liên hoàn, rồi sau đó chúng ta sẽ tự blame bản thân nhiều lần. extreme sad nếu chúng ta cứ complaint về việc không có time. Vậy order time như thế nào là hợp lí để complete được bài học? đây quả là một questionnaire khó. Đã có những cuộc survey để discuss về issue này. Certain chúng ta đã từng ague để nói về những cách học của mình nhưng để brief một cách ngắn gọn nhất, đúng nhất là lời quote cầu idiom “trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”, initial ta cần biết vowel trong english là các từ UEOAI đó là trick để học tốt hãy ghi nó vào brochure của bạn, tôi muốn bạn confirm xem convince không vì đây chỉ là một hint cho những ai chưa biết thôi. Apologize vì viết lan man quá rồi, tôi nghĩ rằng bài viết này có thể hurry tôi trong quá trình học, không cần postcard, stamp hay conference nào cả, whole chúng ta đều có reason riêng để học tiếng anh include work and learn vì thế chúng ta need prepare tâm thế chống bệnh lười trước một người mắc bệnh nặng share, nếu đã read đến đây và approve cùng nhau học thì xin để lại comma (tiếng) anh đang ở đâu đấy anh?

Tác giả: Ka Cường

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 29

Bài trước

3

TAGS:
Unit 15

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]