Unit 12

5
Unit 12

Unit 12

Unit 12

Unit 12: Truyện chêm : RECRUITMENT Sáng hôm nay, công ti X có một buổi tuyển dụng nhân viên cho vị trí thư kí giám đốc. Những REGULATION mà công ti đưa ra vô cùng nghiêm khắc khiến cho các CANDIDATE bị một phen tá hỏa. Sau đây là lời của một số ứng viên sau khi bị đánh trượt thuật lại:Ứng viên 1: CRITIC ban đầu hỏi tôi về CAPABLE, tất nhiên năng lực của tôi rất tốt để trở thành một thư kí, nhưng rồi ông ta hỏi về LEADTIME thì tôi bắt đầu lúng túng, bởi vì tôi cần khá nhiều thời gian để làm việc cho EFFECTIVE, và thế là tôi bị đánh rớt.Ứv2: Ông ta hỏi về AMBITION của tôi và tôi trả lời là muốn trở thành thư kí giám đốc của công ti X; nhưng tôi không nhắc gì đến việc FACILITATE để đưa công ti vượt xa OPPONENT nên tôi cũng bị từ chối. ỨV 3: Tôi là một người khá vụng về nên ông ta sợ tôi làm hỏng các STATIONERY .Ứv 4: Tôi đang cảm thấy vô cùng DESPAIR, tôi có thể làm việc EFFICIENT nhưng tôi chưa thạo cách COMPILE SPREADSHEET. Ứv 5: Tôi trả lời được hầu hết các câu hỏi và được APPRECIATE, nhưng khi tôi được APPOINT vào làm thử thì tôi bị sơ suất một chỗ *thở dài*.
Tác giả: Thiên Diệu Nguyễn‎

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Hack nao 1500 Unit 1

Bài trước

340

TAGS:
Unit 14

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]