Unit 1

13
Unit 1

Unit 1

Unit 1

Tôi phải apologize  và  admit với bạn rằng, tôi sẽ additional thêm một announce mới là: tôi agree tổ chức một conference  để discuss về cách order các sản phẩm include : phong bì, stamp, postcard, brochure  đúng cách, để certain là không bị đối tác complaint. Đầu tiên, chúng ta need đưa ra những hint để prepare cho confidence  sắp tới. Những gợi ý này cần được argue rất extreme thẳng thắn. Sau khi complete cuộc argue , chúng ta phải brief lại những approve. Việc interact này sẽ giúp cho whole chúng ta không blame cho nhau khi gặp sự cố. Cuối cùng, chúng ta phải contact với nhà đầu tư của chúng ta, đưa ra cho họ một reason convince  và hurry họ đưa ra confirm thật sớm. Lưu ý: những việc nào được hoàn thành sớm, chúng ta ghi chú lại bằng dấu chấm, còn lại sẽ comma để nhớ mà tiếp tục làm cho xong.
Tác giả: Ngọc Sương

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

DISCUSS Unit 1

Bài trước

15

TAGS:
Hack nao 1500 Unit 1

Bài kế tiếp

340

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]