DISCUSS Unit 1

19
DISCUSS Unit 1

DISCUSS Unit 1

DISCUSS Unit 1

Phòng tôi được giao chủ trì tổ chức một conference bàn về các phương pháp bảo vệ môi trường.     Đầu tiên chúng tôi discuss để lên kế hoạch, trong đó prepare order, postcard, stamp để gửi giấy mời đến whole khách mời… Mọi người discuss rất sôi nổi ngay cả việc có đưa comma vào nội dung postcard khay không. Một kế hoạch sơ bộ đã được đưa ra.    Tuy nhiên khi nhìn lại kế hoạch đó, mọi người đều admit còn có rất nhiều vấn đề cần additional. Cũng đúng thôi, reason đây là việc đầu tiên chúng tôi làm nên còn lúng túng, hơn nữa đòi hỏi lại rất cao.    Trong quá trình discuss có lúc Lan argue với Linh extreme gay gắt về việc làm thế nào để các đại biểu interact với chúng ta càng nhiều càng tốt. Hai người đã có những hint trái ngược nhau và để dừng lại Sếp phải convince Lan theo hint của Linh.     Cuối cùng kế hoạch được complete, tất cả mọi người đều AgreeApprove rất cao.    Tôi được giao nhiệm vụ contact với một số đơn vị để confirm một số nội dung cần thiết và tôi phải brief vào một brochure.    Kết thúc cuộc discuss Sếp announce rằng để this conference certain thành công tốt đẹp và đảm bảo không có complaint hay blame nào, mọi người phải làm việc chăm chỉ include cả thứ 7, chủ nhật và ông cũng phải apologize vì điều đó.
Tác giả: Nhung Nguyen Trang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Unit 1

Bài kế tiếp

8

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]