Truyện chêm Unit 15

25
Truyện chêm Unit 15

Truyện chêm Unit 15

Truyện chêm Unit 15

Khi gặp gỡ những người phụ nữ powerful mỗi người chúng ta sẽ có một attitude khác nhau: có người thì afraid, có người thì ashamed, có người thì curious, có người thì jealous. Tôi admire và bị attract bởi những người phụ nữ đó, bởi vì họ luôn có thái độ positive, có tính patient, có opinion rõ ràng, đặc biệt họ có memory tốt nên họ cũng có background kiến thức khá sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên họ cũng giống như chúng ta, có người thì rude nhưng cũng có người thì rất polite, có những người nhìn rất charming nhưng có những người nhìn lại khá cruel. Hầu hết họ đều rất busy với công việc của mình, nhiều khi họ phải từ bỏ những thói quen favorite của mình để tập trung vào công việc. Họ phải bỏ những ngày tháng peaceful để nhấn thân vào công việc, có nhiều người thì pleasure với những thứ họ có, có những người khác thì lại không, họ envy với mọi thứ dẫn đến những hành động negative đến nỗi annoy đến những người xung quanh, tôi tự hỏi không biết họ cảm thấy guilty với người khác không? Còn bạn? bạn đã gặp những người như vậy chưa?
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 14

Bài kế tiếp

26

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]