Truyện chêm Unit 14

42
Truyện chêm Unit 14

Truyện chêm Unit 14

Truyện chêm Unit 14

Tôi luôn aspire sẽ accomplish cuốn sách "Hack não 1500 từ tiếng Anh". Để làm được điều đó tôi đã phải abolish nhiều thú vui không cần thiết, tôi deliberate để devote thời gian vào việc học, và sau khi học xong cuốn này tôi desire sẽ tạo ra một phần mềm ôn tập lại từ vựng và tôi hy vọng nó sẽ conrrespond với hầu hết mọi người. Lúc đầu tôi assess những điều cần thiết để tạo ra nó, tôi đã viết thử một số hàm và collocate cho dễ theo dõi đồng thời coordinate với một số mã code đơn giản và bước đầu tôi đã thành công với cách này. Tôi nghỉ để có thể dedicate cho mọi người được một phần mềm hay trong khả năng của mình thì cần phải tạo ra file âm thanh giúp mọi người đọc từ vựng dễ dàng và tôi đã collaborate, cooperate với Từ điển tách ghép âm của Hellochao.vn, mà cũng không hẳn là như vậy, tôi copy các từ trong cuốn sách và đưa lên đây để có thể sao chép âm thanh thì đúng hơn.hj Tôi thoáng nghĩ khi mình copy như vậy thì có cần phải compromise hay phải được Hellochao authorize gì không, liệu người ta có bắt mình compensate gì không hay còn có agenda complicated khác nữa...Tôi hy vọng phần mềm này khi hoàn thành sẽ contribute một phần công sức nhỏ bé của tôi cho mọi người. Thời gian tôi viết phần mềm này đều thực hiện ở công ty nơi tôi đang làm việc. Nó chuyên cater cho các corporation lớn nên nó sẽ có nhiều opportunity để phát triển đồng thời cũng tạo ra thách thức buộc các sếp ở đây phải specialize sản xuất và làm việc với responsible cao nếu không muốn bị resign sớm hoặc công tác ở nơi rất remote hay lãnh lương unemployment dài dài.
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Truyện chêm Unit 15

Bài trước

12

TAGS:
Truyện chêm Unit 13

Bài kế tiếp

10

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]