Tr Chêm Unit 1

7
Tr Chêm Unit 1

Tr Chêm Unit 1

Tr Chêm Unit 1

Trong cuộc đời, một con người ai cũng cần Additional nhiều đức tính để hoàn thiện bản thân hơn. Phải AdmitAgree rằng ai cũng có khiếm khuyết. Về bản thân tôi, tôi cũng vậy. Tôi đã phải Apologize những người xung quanh mình, rất nhiều người Argue về tôi và tôi không thể Blame họ được vì tôi Certain rằng đó là lỗi do mình gây nên. Những lời Complaint đó giúp bản thân tôi Complete một phần nào. Có một lần tôi Contact với người bạn thân để tham dự một Conference nói về sự phát triển con người. Có một vị diễn thuyết Discuss rất hay và làm cho mọi người Convince, vị diễn thuyết đó đưa ra một câu hỏi và vài lời Hint về tính cách con người và Hurry mọi người trong Conference trả lời sau 10 phút. Khi thời gian bắt đầu, mọi người suy nghĩ và Prepare cho nhiều ý hay, thậm chí họ con Interact lẫn nhau để tìm câu trả lời, Whole không gian Extreme náo nhiệt. Sau 10 phút thời gian kết thúc có nhiều đáp áp trả lời Extreme chính xác và Include cả phân tích đồng thời họ đưa ra cả Reason tại sao.Sau buổi hội nghị đó tôi rất vui vì đã hiểu bản thân mình và mọi người hơn, tôi viết thư kể Whole câu chuyện và cảm ơn bạn của tôi, tôi ra bưu điện mua một PostcardStamp để gửi thư cho bạn mình. Trong thư tôi không quên Announce cho bạn tôi biết Conference đó tiếp diễn vào thứ 7 tuần tới.Cảm ơn các bạn đã xem.
Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]