SEMINAR Unit 10

4
SEMINAR Unit 10

SEMINAR Unit 10

SEMINAR Unit 10

Tôi được giao assignment đi dự một seminar with my colleague về academic.    Đây là một chủ đề abstract, khó hiểu nên committee tổ chức đã mời các chuyên gia về các lĩnh vực research, philosophy,… có nhiều thesis khả thi về academic, đã tham gia một số council của nhà nước. Đầu tiên represent committee tổ chức outline một bản summary về quá trình diễn ra seminar. Qua đó chúng tôi acknowledge đây là một commensurate seminar cấp nhà nước, bàn về biology, chemistry… và các phương án làm thế nào nâng cao chất lượng đào tạo của các department đó trong các college, trường đại học và các institute để khi sinh viên graduate họ nhận được diploma thực chất nhất; quantify được tuyển vào các cơ quan, doanh nghiệp lớn. Một trong những phương án cụ thể giúp sinh viên merit với vị trí honor đó là các em nên đi làm thêm từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường (làm tutor chẳng hạn).    Ngoài ra còn có các concrete khác khiến chúng tôi presume đây là seminar cấp nhà nước, đó là: handout được prepare rất bài bản, trong đó còn có các terms thu hút các đại biểu tham gia ý kiến; số lượng đại biểu được mời là rất đông, chúng tôi calculate có thể lên đến 500 người; chương trình văn nghệ chào mừng lúc đầu giờ là những tiết mục ballet rất đặc biệt.    Chúng tôi là những người prerequisite, được chứng kiến từ đầu seminar này thật đúng là được “mở rộng tầm mắt”.
Tác giả: Nhung Nguyen Trang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Trò truyện Unit 11

Bài trước

3

TAGS:
Truyện Unit 7

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]