Người bạn học thân thiết - Unit 10

8
Người bạn học thân thiết - Unit 10

Người bạn học thân thiết - Unit 10

Người bạn học thân thiết - Unit 10

Sáng cuối tuần tôi nguồi nhâm nhi li coffee với Colleague và cũng chính là đồng môn của tôi Graduate ở cùng một Institute. Phải Acknowledge đó là kỷ thiệm tuyệt với trong mỗi chúng tôi. Tôi học ngành Biology còn bạn tôi học ngành Chemistry, tuy khác ngành nhưng cùng đồng hương nên 2 đưa rất thân nhau. Còn nhớ lần gặp đầu tiên là học môn Philosophy chung giảng đường. Khi đó hai đứa Prerequisite vô tình ngồi cạnh nhau trò chuyện, qua buổi đó thấy có nhiều điểm Commensurate. Đồng thời 2 đứa Calculate và đề ra Assignment cùng phấn đấu học thật tốt đạt được Diploma xuất sắc khi ra trường. Thời gian như đưa thoi và 3 năm học đã kết thúc, hôm ngày bảo vệ Thesis là ngày mỗi đứa ngồi Commettee Council bảo vệ riêng, thành viên trong ban Seminar chủ yếu là các thầy cô chuyên ngành ở Department. Về phần tôi không khỏi hồi hộp lo lắng, tôi chuẩn bị HandoutOutline qua nội dung thuyết trình Summary mà tôi đã Research trong thời gian qua. Cả 2 đứa đã vượt rào một cách ngoạn mục đều có số điểm tuyệt đối và Merit Qualify để lên bục Honor nhận tấm bằng xuất sắc. Hiện tại bây giờ tôi và bạn tôi đang dạy ở một College và đồng thời là Tutor cho 2 đứa trẻ, Tôi và bạn tôi là ba mẹ của chúng.Institute
Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

My Career - Unit 11

Bài trước

2

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]