Khóa học ý nghĩa - Unit 9

4
Khóa học ý nghĩa - Unit 9

Khóa học ý nghĩa - Unit 9

Khóa học ý nghĩa - Unit 9

Vào năm đầu Đại học tôi có tham gia một Course về kỹ năng bản thân do Abroad tài trợ. Lý dó tôi chọn nó thứ nhất là dù nó Basis là khá Common nhưng nó mang lại kiến thức rất IntegralAssist đủ để Advance trong thời gia Afterwards, còn lý do thứ hai là vào thời gian này tôi cũng chẳng Concern gì. Vào 7 giờ sáng chúng tôi Concentrate tại Hall, đúng 7h30 phút mọi người có mặt đầy đủ không Absent một ai. Tất cả vào vị trị ngồi theo danh sách Concrete dán trên bảng thông báo. Thầy dạy chúng tôi là TS. Lê Thẩm Dương, hiện tại thầy đang là một bậc thầy trong đào tạo về kinh doanh. Bài giảng của thầy khá Abstract có nhiều Debate, Conclude từ học viên lẫn giảng viên, thậm chí thầy còn đưa ra những Diagram, Draft để chứng minh những điều thầy nói. Cuối giờ thầy cho một bài tiểu luận về nhà làm để tuần sau nộp cho thầy. Thầy khuyên nên vào Library để có sự Private và đủ tài liệu nghiên cứu tránh Error. Deadline nộp bài là 1 tuần sau, có Priority cho 10 người nộp đầu tiên và nếu người nào không nộp thì không Eligible để cấp chứng nhận. Sau buổi học đó tôi đã rút ra được cho bản thân mình nhiều vấn đề và đó cũng là kiến thức cơ bản đồng hành cùng tôi vào cuộc sống.
Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]