Một cuộc Discuss Unit 1

5
Một cuộc Discuss Unit 1

Một cuộc Discuss Unit 1

Một cuộc Discuss Unit 1

Reng..reng, chuông báo thức vang lên. Tôi thức dậy tắt báo thức, đọc announce trên mess và prepare cho cuộc discuss sắp diễn ra. Tôi get up và order một suất cơm, vừa ăn vừa xem tin tức về conference APEC- sắp diễn ra ở Việt Nam.Thật không may, đường tới Trường tắc, tôi liền contact với Leader apologize về việc đến muộn. Leader said:" Anh không ngại việc em đến muộn, A chỉ need reason thôi ". Kèm theo tràng cười và nhóm trưởng agree. Tâm lý extreme thoải mái , tôi sử dụng whole lực đạp xe, một lúc sau đã đến được. Vừa đến phòng,Dũng đưa tôi brochure ghi brief nội dung vừa interact, vừa hurry đọc nhanh xem có additional gì không. Leader vừa nghe điện thoại , certain ra ngoài. Lúc sau, nhóm trưởng cầm tấm postcard,đính kèm stamp - có dấu confirm ở Trường. Trong đó là Hint của giáo viên hướng dẫn, approve về vấn đề đang làm nhưng vẫn complaintblame vài lỗi include cách đặt dấu comma không đúng cách :)).Vừa đọc xong, nhóm tôi liền Argue  sôi nổi. Bằng cách thuyết trình đầy convince, cả nhóm admit về khả năng đó. Cuộc họp complete trong vui vẻ.

Truyện chêm tiếng anh Unit 1

Tác giả: Bùi Diên

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]